Dnevnik.si

Uprava

Bojan Petan
predsednik uprave Dnevnik, d.d.
Telefon: 01/30 82 110

Nadzorni svet

mag. Robert Krajnik, predsednik
Ada de Costa Petan, namestnica predsednika
dr. Klaus Schweighofer, član
Rok Gorjup, član
Vanja Mekinc, članica
Vesna Vaupotič, članica

Ekonomsko splošno področje

Robert Krajnik
direktor ekonomsko splošnega področja
Telefon: 01/30 82 118
E-pošta: robert.krajnik@dnevnik.si

Trženje

Nives Roš
direktorica trženja
Telefon: 01/30 82 150
E-pošta: nives.ros@dnevnik.si

Miha Eržen
direktor trženja
Telefon: 01/30 82 164
E-pošta: miha.erzen@dnevnik.si

Uredništvo

Miran Lesjak
odgovorni urednik časnika Dnevnik in Dnevnik.si
Telefon: 01/30 82 300
E-pošta: miran.lesjak@dnevnik.si

Zlatko Šetinc
odgovorni urednik edicij Nedeljski Dnevnik in Razvedrilo
Telefon: 01/30 82 300
E-pošta: info@dnevnik.si