Dnevnik.si
 

goran dragic

 
goran Goran, legenda o zmaju

Goran Dragić in zmaji v novi slikanici Primoža Suhodolčana, ki jo je ilustriral Matej de Cecco.


Vsi vemo, da zmaji v pravljicah letijo.

Da bruhajo ogenj in varujejo skriti zaklad.

Vsi tudi vemo, da se zaradi pravljic o zmajih otrokom svetijo oči.

Vendar je samo en zmaj, ki leti, bruha ogenj in varuje zaklad, medtem ko igra košarko. In je resničen, čeprav je v pravljici.

In zaradi pravljice o tem zmaju se vam bodo zasvetile oči.

 

Ob naročilu slikanice prejmete tudi:

• zvezek A4 IFB

• kazalko
• Revijo Srečko in Reksi

Cena slikanice
19,80 EUR
Naročila: narocnina@dnevnik.si, tel. 080 2007

Strošek poštnine in odkupa plača kupec po ceniku Pošte Slovenije


gfg
 

naša ulica

 
https://files.dnevnik.si/2017/teamtoamaze.jpg Berem z Iksom, bralni listi za 1. razred
Bralni listi za 1. razred osnovne šole

- Postopno prehajanje od zlogov do črk
- Postopno prehajanje od krajših besed k daljšim
- Postopno prehajanje od povedi do krajših besedil
- Pojasnila in navodila
- Dodatni izzivi za tiste, ki poznajo že vse črke


https://files.dnevnik.si/2017/teamtoamaze.jpg Iksove zvezdice, delovni listi za matematikoDelovni listi so namenjeni ponavljanju in utrjevanju obravnavane snovi v 2. razredu. Vsaki obravnavi snovi mora slediti ponavljanje, temu pa utrjevanje, da omogočimo čim večjo možnost za zapomnitve in dobre učne rezultate.

- Za vsako matematično stran v delovnem zvezku je po en delovni list na isto matematično temo.
- Pripravljene so naloge za utrjevanje snovi in pridobivanje izkušenj za rutinsko računanje.
- Naloge so oblikovane tako, da namigujejo na pripomočke, ki jih otrok lahko med računanjem uporablja.
- Reševalca usmerjajo v strategije reševanja, kjer je to potrebno.
- Naloge so različne in si na vsakem listu sledijo od manj k bolj zahtevnim.
- Usklajene so z učnim načrtom in prilagojene razvojni stopnji otrok.
- Vsaka stran je opremljena z ilustracijo/ami, ki podpirajo posamezne naloge in delajo stran privlačno.


https://files.dnevnik.si/2017/teamtoamaze.jpg Iksove zvezdice, delovni listi za slovenščinoDelovni listi za slovenščino so vzporedno gradivo delovnim zvezkom, lahko pa jih uporabljamo popolnoma samostojno in neodvisno od njih. Dajejo možnost za ponavljanje in utrjevanje obravnavanih vsebin ter izboljšanje bralne in pisalne zmožnosti.

- Pripravljeni so tako, da si vsebine sledijo glede na jezikovne vsebine v delovnih zvezkih in glede na učni načrt
- Za vsako temo v delovnem zvezku, v povezavi s tem tudi za vsako obravnavano črko, je pripravljen svoj delovni list
- Naloge so pestre in zanimive, primerne za to starostno stopnjo
- Strani so privlačne tudi zaradi ilustracij in slikovnih dodatkov/opreme
- Vključujejo tudi križanke, izpolnjevanke, zavozljanke, skrivanke in druge zanimive izzive.
Naročila: narocnina@dnevnik.si, tel. 080 2007


Družba dnevnik, d. d., podatke o naročniku posreduje založniku knjige, družbi DZS, d. d., ki poskrbi za distribucijo knjige do naročnika. DZS bo vse pošiljke do končnega kupca dostavljala prek Pošte Slovenije v skladu z njenimi prodajno-distribucijskimi pogoji.

Varstvo osebnih podatkov (fizične osebe):
Z naročilom dovoljujete, da DZS, založništvo in trgovina, d. d. (nadalje: prodajalec) z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z mojimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Prodajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/2007). Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da prodajalec v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter vas o tem v nadaljnjih petih dneh obvesti pisno ali po telefonu. Stroške v zvezi z zahtevo iz prejšnjega odstavka krije prodajalec.

Prodajno plačilni pogoji:

1. Redno naročilo:
Naročnik bo naročeno količino knjig lahko prevzel s predhodnim plačilom odkupnine, torej s storitvijo »poslovnega paketa Pošte Slovenije s plačilom po povzetju ter povratnico«. Kupec je poleg plačila vrednosti knjige (MPC) obvezan poravnati tudi stroške pošiljanja (3,50 EUR z DDV) in provizijo plačilnega instrumenta Pošte Slovenije – po ceniku Pošte Slovenije. Vse morebitne reklamacije kupca rešuje DZS neposredno s končnim kupcem.

2. Odstop od naročila
Kupec lahko od pogodbe brez navedbe razlogov odstopi najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema naročenega blaga: s pisnim sporočilom o odstopu na naslov prodajalca: DZS, založništvo in trgovina, d. d., Izobraževalno založništvo, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana. Vrnitev blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Blago (nepoškodovano in v nespremenjeni količini ter v stanju v kakršnem ga je prejel) na lastne stroške vrne najpozneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe na naslov: DZS, d. d., Izobraževalno založništvo, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe in vračila blaga, mu prodajalec v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu in vrnitvi blaga povrne vsa prejeta plačila na njegov osebni račun, ki ga bo navedel. Stroške vračila plačil krije prodajalec. Kupcu pripadajo tudi vse ostale pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS št. 20/98 s spremembami). Prodajalec lahko odstopi od sklenjene pogodbe, če račun ni bil plačan v roku.