Nekdanji delavci Stavbenika in Obalna sindikalna organizacija KS 90, ki jim pomaga v boju za zaslužene pravice, se nista dali odpraviti s pismom Slabe banke, v katerem jim je sporočila, da ne more še nekoliko počakati na izplačilo zakonitih zamudnih obresti. Če bi se banka strinjala s poznejšim poplačilom, bi delavcem lahko izplačali več kot 80 odstotkov terjatev. Njihov predstavnik Damjan Volf je vnovič prosil za sestanek s predstavniki Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in jim ponudili še eno možnost reševanja nezavidljivega socialnega položaja nekdanjih zaposlenih. A jim Slaba banka tudi tokrat ni prisluhnila.

Ključna težava Stavbenika in njegovih nekdanjih zaposlenih je, da družba skorajda ni imela premoženja. Leta 2001 prevzeta pod skupino Primorje je namreč izgubila večino lastnine in si od Primorja izposojala celo samokolnice. Nekdanjim 162 zaposlenim, ki so do Stavbenika prijavili svoje terjatve (večinoma gre za eno plačo in odpravnino), sta bili tako na voljo le dve neobremenjeni lastnini – napol začeta gradnja kompleksa Oktobrska in terjatev Stavbenika do turistično-poslovnega centra Livade.

50 mesecev brez plačila

Objekt Oktobrska je stečajni upravitelj prodal za 3,2 milijona evrov. DUTB ima kot ločitveni upnik pravico do 1,5 milijona glavnice in več kot pol milijona evrov obresti. Nekdanji zaposleni in njihovi sindikalni zastopniki so upali, da se bo slaba banka strinjala z odlogom plačila obresti. Delavci so namreč 50 mesecev po stečaju še brez poplačila, le redkim se je uspelo zaposliti, večina jih živi v zelo težkih finančnih in socialnih razmerah. A DUTB se s tem ni strinjala, saj meni, da za kaj takega nima zakonskih možnosti. Sindikat je zato banki predlagal še možnost, da od Stavbenika odkupi terjatev do TPC Livade, ki znaša slabe tri milijone evrov, in s tem omogoči poplačilo vseh prednostnih terjatev še letos. Slaba banka se ni strinjala niti s tem.

Začudeni nad birokratsko hladnostjo in skrivanjem za zakonitostjo slabe banke zdaj v Obalni sindikalni organizaciji KS 90 pozivajo finančno ministrstvo in vlado, da naredita vse, da se 162 delavcem Stavbenika izplača vse, kar so si prislužili že leta 2012. no